Special Courses

TOEIC Course

Nhiều người có suy nghĩ rằng số điểm TOEIC không có liên quan gì đến khả năng nói tiếng Anh. Hay có người nói rằng TOEIC là quá trình học các kỹ năng để giải các câu hỏi chứ không phải là học tiếng Anh. Tuy nhiên ở E&G thì hoàn toàn khác. Bởi vì các bạn có thể học TOEIC hoàn toàn bằng tiếng Anh với các giảng viên trình độ cao ở E&G. 

 

Khóa học TOEIC của E&G là chương trình học ngoại ngữ tối ưu, có thể thỏa mãn nguyện vọng đạt được điểm cao trong kì thi TOEIC cũng như lĩnh hội được các kỹ năng Anh ngữ thật sự. Thêm vào đó, học viên sẽ làm bài kiểm tra TOEIC VOCA và thi thử MOCK TOEIC hàng tuần. 

 

Khóa học bao gồm 4 tiếng cho lớp 1:1 và 4 tiếng học nhóm nhỏ. 

 • 4 tiếng lớp 1:1: TOEIC BASICS / LC PART 1 TO 4 / RC PART 5 & 6 / RC PART 7
 • 4 tiếng lớp 1:4: TOEIC VOCA & GRAMMAR / LC PRACTICE / RC PRACTICE / TOEIC SPEAKING

 

 E&G guarantees you the TOEIC score of 850!

Đối tượng:

 1. Tham gia khóa học TOEIC theo thời gian được yêu cầu.
 2. Thực hiện bài kiểm tra và phải đậu bài VOCA TEST hàng tuần.
 3. Thực hiện bài kiểm tra MOCK IELTS mỗi 2 tuần 1 lần ( 2 lần / 4 tuần)
 4. Điểm chuyên cần, tham gia lớp học phải trên 95%
  * Tham gia các lớp theo thời khóa biểu và giờ tự học bắt buộc (11 giờ / ngày)
  ** Vắng mặt có lý do không được điểm danh như là “THAM GIA LỚP HỌC”.

Thời gian học cần thiết

 1. Dưới 250 điểm TOEIC: 8 tuần khóa tập trung và 16 tuần khóa TOEIC
 2. Từ 255 đến dưới 400 điểm TOEIC: 16 tuần khóa TOEIC
 3. Từ 405 điểm đến dưới 600 điểm TOEIC: 12 tuần khóa TOEIC
 4. Từ 605 điểm đến dưới 780 điểm: 8 tuần khóa TOEIC

Đảm bảo mục tiêu điểm TOEIC 850

 1. Trường hợp sau thời gian ghi ở trên mà học viên không đạt 850 điểm TOEIC, trung tâm tài trợ toàn bộ học phí cho học viên cho đến khi đạt được mức điểm mục tiêu đó.
 2. Không bao gồm sinh hoạt phí và các chi phí khác.
IELTS Course

Why E&G for IELTS?

 1. E&G là trung tâm đăng ký thi IELTS chính thức của hội đồng Anh( British Council).
 2. Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh và quản lý chất lượng
 3. Hệ thống trình độ ở E&G và các bài thi nói, thi viết IELTS có cùng tiêu chuẩn đánh giá CEFR.
 4. Sắp xếp lớp học chuyên biệt cho từng phần kiểm tra IELTS và số điểm mục tiêu
 5. Đội ngũ giáo viên được trang bị chương trình của CAMBRIDGE ENGLISH (cơ quan chủ quản lý kỳ thi IELTS)
 6. Giáo trình và tài liệu tham khảo IELTS mới nhất.

 

E&G guarantees you the IELTS scores of 5.5/6.0/6.5

▬ Đối tượng;

 1. Thời gian tham gia khóa học IELTS 12 tuần.
 2. Thực hiện bài kiểm tra và phải đậu bài VOCA TEST hàng tuần.
 3. Thực hiện bài kiểm tra MOCK IELTS mỗi 2 tuần 1 lần ( 2 lần / 4 tuần)
 4. Điểm chuyên cần, tham gia lớp học phải trên 95%
  * Tham gia các lớp theo thời khóa biểu và giờ tự học bắt buộc (11 giờ/ ngày)
  ** Vắng mặt có lý do không được điểm danh như là “THAM GIA LỚP HỌC”.

▬ Điểm tối thiểu để tham gia chương trình đảm bảo:

 1. Đảm bảo đạt 5.5: Có bằng Ielts 4.5 hoặc đạt 4.5 trong lần thi MOCK IELTS đầu tiên tại E&G.
 2. Đảm bảo đạt 6.0: Có bằng Ielts 5.0 hoặc đạt 5.0 trong lần thi MOCK IELTS đầu tiên tại E&G.
 3. Đảm bảo đạt 6.5: Có bằng Ielts 5.5 hoặc đạt 5.5 trong lần thi MOCK IELTS đầu tiên 0tại E&G.

▬ Khóa IELTS của E&G sẽ là câu trả lời cho điểm IELTS của bạn!

 1. Nếu học viên không đạt được điểm đảm bảo như trên trong 12 tuần học, học viên sẽ được miễn phí toàn bộ học phí trong suốt thời gian gia hạn học cho đến khi đạt được điểm số đảm bảo.
 2. Không bao gồm phí Ký Túc Xá và các chi phí địa phương, sinh hoạt khác.
 3. Học viên không có bằng IELTS cũng như không đạt đủ điểm yêu cầu trong lần thi MOCK IELTS đầu tiên tại E&G, sẽ không được tham gia chương trình đảm bảo với bất kì lí do gì.

▬ MODULE & TARGET SCORE

 • General Training / Academic
 • 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5 / 7.0 +
▬ COURSE SUMMARY
 • 4 giờ lớp 1:1
 • 4 giờ lớp nhóm
 • Kiểm tra IELTS VOCA hàng tuần
 • Kiểm tra MOCK IELTS hàng tuần
▬ CLASS SUBJECT
 • IELTS SPEAKING / IELTS READING
 • IELTS LISTENING / IELTS WRITING
 • IELTS WRITING TAKS 1 / IELTS WRITING TASK 2
 • IELTS LISTENING & SPEAKING
 • IELTS VOCA / IELTS VOCA & READING
 • IELTS INTRODUCTION / IELTS FOUNDATION
 • BASIC / INTERMEDIATE GRAMMAR
 • GRAMMAR FOR IELTS
 • IELTS SPEAKING TOPICS / IELTS WRITING TOPICS
▬ TEXT BOOK
 • Collins Get ready for IELTS series
 • Collins English for Exam IELTS series
 • BARRON’S IELTS / Essential words for the IELTS
 • MACMILLAN IELTS series
 • MACMILLAN Improve your skills series
 • Cambridge IELTS series
 • Cambridge Vocabulary for IELTS series
 • Cambridge Grammar for IELTS
 • Delta Publish IELTS Advantage series

EXAMPLES OF ORGANIZED CLASSES FOR EACH IELTS TARGET SCORE

 •  Target score 5.0 - 5.5 (Basic level) 

             IELTS SPEAKING / IELTS READING / IELTS LISTENING / IELTS WRITING 

(4 giờ học cho lớp 1:1 / Collins Get ready for IELTS series / Collins English for Exam IELTS series)
IELTS VOCA & READING / BASIC GRAMMAR / IELTS INTRODUCTION / IELTS SPEAKING TOPICS 

(4 giờ học cho lớp 1:4)

 

 • Target score 6.0 - 6.5 (Developing level)

IELTS LISTENING & SPEAKING / IELTS READING / IELTS WRITING TASK 1 / IELTS WRITING TASK 2

(4 giờ học cho lớp 1:1 / MACMILLAN Improve your skills series)

IELTS VOCA / INTERMEDIATE GRAMMAR / IELTS FOUNDATION / IELTS SPEAKING TOPICS 
(4 giờ học cho lớp 1:4) 

 

 • Target score 7.0 + (Expanding level)

IELTS LISTENING & SPEAKING / IELTS READING / IELTS WRITING / Elective 1:1 subject

(4 giờ học cho lớp 1:1 / Delta Publishing IELTS Advantage series)
IELTS VOCA / Grammar for IELTS / IELTS FOUNDATION / IELTS WRITING TOPICS
(4 giờ học cho lớp 1:4) 

 

Business English Course

Business English là một trong nhiều khóa học đặc biệt của E&G giúp nâng cao kỹ năng giao tiếp ở các tình huống công việc khác nhau lẫn đòi hỏi kiến thức từ nhiều nền văn hóa. Khóa học này bao gồm lớp 1:1- 4 tiếng và lớp nhóm 4 tiếng, các nội dung nghiệp vụ cụ thể thực tế, các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh.

 

Khóa học dài nhất là 8 tuần, dành cho các bạn học viên có trình độ trung cấp tương đương với cấp B1 tiêu chuẩn CERF trở lên. 

 

Các bạn trình độ sơ cấp được yêu cầu phải học khóa ESL (intensive hoặc comprehensive) trong 4 tuần rồi đăng ký khóa học này.

 

▬ ENGLISH FOR BUSINESS SPEAKING (1:1 class subject) 

 • Networking and Small Talk
 • Telephoning
 • Telephone and Video Conferencing
 • Presentations
 • Interviews

▬ ENGLISH FOR BUSINESS READING (1:1 class subject)  

 • Emails
 • Business documents
 • Marketing and advertising
 • Business media

▬ ENGLISH FOR BUSINESS LISTENING (1:1 class subject) 

 • Small Talk
 • Working in English Globally
 • Telephoning
 • Teleconferencing

▬ ENGLISH FOR BUSINESS WRITING (1:1 class subject) 

 • Getting the Right Tone
 • Linking Ideas
 • Writing Quickly and Simply
 • Dealing with Difficult Issues
 • Editing the Language

▬ BUSINESS VOCA (group class subject) 

 • Business words in context and exercises
 • Better understanding of the English language in the field of business and commerce

▬ BUSINESS COMMUNICATION (group class subject) 

 • Everyday workplace English

▬ SMALL TALK (group class subject) 

 • Meet people for the first time
 • Greet people in subsequent meetings
 • Show and receive hospitality
 • Deal with remote communication
 • End a conversation

▬ BUSINESS PRESENTATION (group class subject) 

 • How to make a killer business presentation

 

English + Internship course

Phát triển kỹ năng Anh ngữ, Trải nghiệm môi trường làm việc đa văn hóa và đồng thời Xây dựng sự nghiệp cùng một lúc.

 

English + Internship được thiết kế cho những học viên có tham vọng, với ý định “1 mũi tên bắn trúng 3 con nhạn” !

Học viên chọn khóa này được yêu cầu phải tham gia từ 8 tuần trở lên và có thời khóa biểu như sau:

Trong 4 hay 8 tuần đầu tiên, học viên sẽ học khóa Intensive hoặc Business English nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cần thiết trong môi trường làm việc, 4 tuần cuối sẽ được THỰC TẬP tại THE RITZ HOTEL (hoặc Waterfront Hotel) saukhi đã học xong 4 tiếng lớp 1:1 vào buổi sáng.

 

Đây là khóa THỰC TẬP ngắn hạn không trả lương, bù lại học viên sẽ có được những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết trong ngành dịch vụ khách sạn.

Không tính đến những lợi thế sau này về mặt thu nhập, khóa học này tạo cho học viên nhiều cơ hội quý báu, giúp:

 1. Học viên đưa kiến thức đã được dạy ở lớp vào ứng dụng trong giao tiếp với đồng nghiệp ngoại quốc tại chỗ làm.
 2. Học viên được tiếp xúc với môi trường làm việc quốc tế, đa văn hóa.
 3. Học viên có thể tạo dựng quan hệ vớibạn bè quốc tế ở ngoài trường học.

Ngoài ra, học viên sẽ được khách sạn cấp chứng chỉ công nhận đã hoàn tất khóa thực tập. Đây sẽ là lợi thế rất lớn đối với những ai có ý định muốn đi theo diện Working Holiday visa hoặc muốn tìm công việc liên quan đến ngành công nghiệp này. 

 

 • Thời gian học: từ 8 tuần trở lên.
 • 4 đến 8 tuần đầu: Intensive (5 lớp 1:1 và 3 lớp nhóm 1:4 ) hoặc khóa Business English (4 lớp 1:1 và 4 lớp nhóm 1:4)
 • 4 đến 8 tuần cuối: 4 lớp 1:1 (buổi sáng) / THỰC TẬP (buổi chiều)
 • Nơi thực tập: THE RITZ HOTEL AT GARTEN OASES (Porras St., Bo Obrero) hoặc   Waterfront Insular Hotel Davao (Lanang)
 • Vị trí: FRONT OFFICE, Food &Beverage hoặc HOUSEKEEPING / phỏng vấn với quản lý bộ phận tuyển dụng  (Vị trí của học viên sẽ được sắp xếp dựa trên trình độ Anh ngữ và năng lực của học viên).
 • Quy định trang phục:   Sơ mi trắng, quần blouse /quần đen, váy, giày đen.
 • Chứng chỉ sẽ được cấp sau khi hoàn tất khoảng thời gian thực tập tại THE RITZ HOTEL. (Còn tùy thuộc vào đánh giá hiệu quả, tác phong làm việc).

 

English + Golf Course

Việc Philippines là sự lựa chọn phổ biến để học tiếng Anh đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, thật không dễ tìm ra một chương trình học phong phú mà học sinh có cơ hội vừa chơi Golf vừa học tiếng Anh.


Tại E&G, học viên không những có thể phát triển trình độ tiếng Anh mà còn cả khả năng chơi golf với khóa học English + Golf !

 

 • Buổi sáng: 4 giờ học lớp 1:1 vào buổi sán
 • Buổi chiều: Đánh golf , Thứ 3, thứ năm và thứ sáu đánh golf trong tại câu lạc bộ South Pacific Country/ Câu lạc bộ Palos vào thứ tư ( có thể thay đổi).
 • Trong điều kiện thời tiết xấu, Đánh Golf sẽ dời đến cuối tuần hoặc thay thế bắng 4 giờ học lớp 1: 1vào buổi chiều
 • lớp học 1: 1 được hướng dẫn bởi người Filipino ( Học tại sân  của E&G giá là : 500 pesos/ giờ, học tại câu lạc bộ là: 1.000 pesos/ giờ)
 • Phí dịch vụ Cart, Cady và không bao gồm bảo hiểm  1 người : 1.500 pesos , 2 người : 2.000 pesos
페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135