E&G Curriculum

Có thể khẳng định rằng hầu hết tất cả những người học anh văn đều muốn đạt đến một trình độ, ít nhất là " INTERMEDIATE"Khi bạn đạt tới trình độ trên, bạn có hai sự lựa chọn hoặc là bạn học tiếp lên trình độ Cao Cấp hoặc là bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của mình. Câu hỏi đặt ra là bao lâu bạn mới có thể thành thạo tiếng anh và trường E&G cam đoan giúp bạn tối đa chỉ trong 24 tuần. Hãy hoàn toàn tập trung thời gian và sự nổ lực của bạn để đạt mục tiêu và những kỹ năng nền tảng trong Tiếng Anh trong bài kiểm tra, từ đó nhằm xác định số giờ học, những khóa học hiệu quả tại E&G chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí, giúp bất cứ ai có thể đạt trình độ "INTERMEDIATE" chỉ trong 24 tuần. Và E&G là câu trả lời cho Tiếng Anh của bạn.

 

Chúng tôi dạy những gì?

Kiến thức và kỹ năng mà E & G đã tích lũy trong hành trình Giảng dạy tiếng Anh suốt 10 năm qua, cùng các nghiên cứu lý luận về phương pháp và chiến lược cho từng kỹ năng tiếng Anh giúp cho Chương trình của chúng tôi không hề thua kém bất kỳ nơi đâu. Đặc biệt là R & D, bộ phận chịu trách nhiệm chính cho việc phát triển nội dung Giáo dục tiếng Anh và Phương pháp giảng dạy đã tạo nên sự khác biệt cho E&G ngay từ ngày thành lập.

Ai sẽ dạy bạn?

Không phải ai cũng có thể trở thành giáo viên của E&G kể cả khi họ nói tiếng Anh rất tốt. E&G chỉ chọn những giáo viên có chuyên môn về giảng dạy tiếng Anh, như người có bằng sư phạm hoặc TESOL, và đã có kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh trực tuyến hoặc trong các trường chuyên về ngôn ngữ. Sau khi tuyển chọn, E & G sẽ cung cấp cho giáo viên mới các khóa đào tạo mỗi tuần/ mỗi tháng / mỗi quý , đánh giá kết quả hàng tháng, và các buổi hội thảo thường xuyên để giáo viên có thể giữ năng lực giảng dạy của mình ở mức tốt nhất.

Dạy như thế nào?

Qua những bài kiểm tra và phương thức vừa chi tiết, vừa khách quan, E&G sẽ đánh giá kỹ năng tiếng Anh của học sinh một cách chính xác rồi từ đó thiết kế lộ trình tiếng Anh cho từng học viên để học viên có thể tập trung khắc phục điểm yếu của mình. Ngoài ra, Hệ thống Quản lý Học tập của E&G đóng vai trò chính yếu trong việc thiết lập lộ trình ngắn hay dài hạn, giúp học sinh đạt được mục tiêu trong việc học tiếng Anh một cách nhanh nhất. E&G cũng quản lý rất nhiều chương trình học nhằm đáp ứng các nhu cầu học tiếng Anh khác nhau như chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ, công việc..v..vv.

 

E&G sử dụng phương pháp đánh giá năng lực tiếng Anh được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới là CEFR để đo năng lực tiếng Anh của học viên. Đặc biệt trong bài kiểm tra kỹ năng nói và viết, là hai phần kiểm tra phụ thuộc rất nhiều vào người đánh giá, chúng tôi cũng đưa ra 4 tiêu chuẩn cụ thể, và mỗi một tiêu chuẩn lại có 6 trình độ, tiêu chuẩn hóa năng lực tiếng Anh cho từng mức trình độ, từ đó cung cấp kết quả đánh giá chính xác nhất cho học viên. 

E&G LEVELSDESCRIPITIONSCERFTOEICTOEFLIELTS
BEGINNERLOW A basic ability to communicate and exchange information in a simple way. Example: CAN ask simple questions about a menu and understand simple. A1---
HIGH An ability to deal with simple, straightforward information and begin to express oneself in familiar contexts.
Example: CAN take part in a routine conversation on simple predictable topics.
A2---
INTER-MEDIATELOW The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with no routine information.
Example: CAN ask to open an account at a bank, provided that the procedure is straightforward.
B1550TOEFL iBT
57-86
4 - 4.5
MID The capacity to achieve most goals and express oneself on a range of topics. Example: CAN show visitors around and give a detailed description of a place. B2-TOEFL iBT
87 - 109
5 - 6.5
HIGH The ability to communicate with the emphasis on how well it is done, in terms of appropriacy, sensitivity and the capacity to deal with unfamiliar topics.
Example: CAN deal with hostile questioning confidently. CAN get and hold onto his/her turn to speak.
C1880TOEFL iBT
110 - 120
7 -8
ADVANCEDLOW The capacity to deal with material which is academic or cognitively demanding and to use language to good effect at a level of performance which may in certain respects be more advanced than that of an average native speaker.
Example: CAN scan texts for relevant information, and grasp main topic of text, reading almost as quickly as a native speaker.
C2--8.5 - 9

CEF LEVELS (CEFR)? The Common European Framework of Reference for Languages (CEF or CEFR) was put together by the Council of Europe as a way of standardizing the levels of language exams in different regions. It is very widely used internationally and all important exams are mapped to the CEFR.

페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135