Tuition & Accommodation Fees

Tuition & Accommodation fees 2019

* REGISTRATION FEE of USD 100 is not included in the prices below.

CURRENCY: USD

Course Room Type TOTAL TUITION & ACCOMMODATION FEES TUITION
FEE ONLY
ACCOMMO FEE
ONLY
1week 2weeks 3weeks 4weeks 4weeks 4weeks
COMPREHENSIVE
1:1 class - 4 hours
group class - 4 hours
Single(1) 510 840 1,180 1,450 600 850
Twin(2) 440 730 1,010 1,250 600 650
Triple(3) 400 670 930 1,150 600 550
INTENSIVE
1:1 class - 5 hours
group class - 3 hours
Single(1) 540 900 1,260 1,550 700 850
Twin(2) 470 790 1,100 1,350 700 650
Triple(3) 440 730 1,010 1,250 700 550
TOEIC
1:1 class - 4 hours
group class - 4 hours
Single(1) 540 900 1,260 1,550 700 850
Twin(2) 470 790 1,100 1,350 700 650
Triple(3) 440 730 1,010 1,250 700 550
IELTS
1:1 class - 4 hours
group class - 4 hours
Single(1) 540 900 1,260 1,550 700 850
Twin(2) 470 790 1,100 1,350 700 650
Triple(3) 440 730 1,010 1,250 700 550
BUSINESS ENGLISH
1:1 class - 4 hours
group class - 4 hours
Single(1) 540 900 1,260 1,550 700 850
Twin(2) 470 790 1,100 1,350 700 650
Triple(3) 440 730 1,010 1,250 700 550
ENGLISH + INTERNSHIP
1:1 class - 4 hours
group class - 4 hours
Single(1) 540 900 1,260 1,550 700 850
Twin(2) 470 790 1,100 1,350 700 650
Triple(3) 440 730 1,010 1,250 700 550
FAMILY (A)
1:1 class - 4 hours
Twin(2) 390 660 920 1,100 480 650
Triple(3) 360 600 840 1,000 480 550
FAMILY(B)
1:1 class - 6 hours
Twin(2) 480 800 1,120 1,370 780 650
Triple(3)
450 740 1,040 1,270 780 550
ENGLISH + GOLF
1:1 class - 4 hours
round of golf - 4 times
Single(1) 980 1,630 2,270 2,800 1,950 850
Twin(2) 910 1,510 2,110 2,600 1,950 650
Triple(3) 880 1,450 2,030 2,500 1,950 550
Miscellaneous fees

 

CURRENCY: PHP

PATICULAR PRICE & DESCRIPTION
Dormitory Deposit 1,000 (Refundable upon CHECK-OUT)
SSP (Special Study Permit) 6,500 (Valid for 6 month)
Visa Extension 1st: 3,630 (8 weeks), 2nd: 8,530 (12 weeks), 3rd: 11,460 (16 weeks),
4th: 14,390 (20 weeks), 5th: 17,320 (24 weeks), 6th: 21,360 (28 weeks),
and additional PHP 310 only if staying during NOV, DEC, JAN or FEB
ACR I-Card 3,500 (Not applicable to STAY of 8 weeks or less)
Water and Electric Charges Single: 2,000 / 4 weeks, Twin: 1,500 / 4 weeks, Triple: 1,000 / 4 weeks
Airport Pick up * USD 20 (From Davao Airport)
Material Fee 100 / week
Refund Policy

A. Việc nộp đơn HỦY đăng ký khóa học hoặc HOÀN TRẢ chi phí PHẢI được viết ra bằng văn bản và phí đăng ký khóa học sẽ không được hoàn trả cho bất kỳ trường hợp nào.

B. Chỉ trung tâm Anh ngữ E&G và văn phòng chi nhánh của E&G mới chấp nhận việc hủy và hoàn trả học phí nói trên và tiền KTX. Học phí sẽ được hoàn trả như sau: 

 

Ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn

Chi phí chỗ ở

21 ngày trước khi khóa học bắt đầu

KHÔNG HOÀN TRẢ 

90% chi phí học phí

90% chi phí chỗ ở

3 ngày trước khi khóa học bắt đầu

KHÔNG HOÀN TRẢ 

80% chi phí học phí

80% chi phí chỗ ở

C. Nếu học sinh không đến học viện Anh ngữ E&G mà không thông báo trước cho trung tâm 3 tuần sau khi khi khóa học bắt đầu, KHÔNG chi trả cho việc hoàn trả chi phí. 

D. Một khi khóa học bắt đầu, KHÔNG hoàn trả cho việc nộp đơn của các khóa học có thời hạn học 8 tuần học ít hơn. 

Ngày nộp đơn

Ngày nộp đơn

Chi phí chỗ ở

Chú ý

Trước 25% tổng số thời gian của khóa học trôi qua 

50% còn lại củachi phí học phí

50% còn lại củachi phí chỗ ở 

50 % chi phí còn lại của học phí và chỗ ở / không tính ngày nộp đơn( trong trường hợp cá nhân anh/ chị hoặc thành viên trong gia đình gặp phải trường hợp khẩn cấp hoặc bệnh tật/ có trách nhiệm cung cấp bằng chứng và hồ sơ y tế) 

Sau 25% tổng thời gian học 

KHÔNG HOÀN TRẢ  

KHÔNG HOÀN TRẢ  

페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135