Notice

ĐIỂM QUA CÁC LOẠI SÁCH ĐƯỢC CHỌN LỌC KỸ CÀNG VÀ DẠY TẠI E&G:

ENG DAVAO 0 751

Sự khác biệt ở E&G là gì?

-Bao gôm sách TOEIC, Tiếng Anh thương mại và IELTS, tất cả các quyển sách được sử dụng trong giảng dạy ở E&G là những giáo trình mới nhất​ và hầu hết đều được cập nhật.

-Các phương pháp đào tạo và chiến lược được áp dụng trong sách cũ và mới không hề giống nhau, vì mỗi ngày càng có nhiều phương pháp hiệu quả hơn được phát triển.

-Bộ phận R&D của E&G chịu trách nhiệm chính cho việc theo dõi các xu thế mới trong việc giảng dạy tiếng Anh, phát triển Nội dung đào tạo Tiếng Anh cùng Phương pháp giảng dạy và ĐIỂM QUA CÁC LOẠI SÁCH ĐƯỢC CHỌN LỌC KỸ CÀNG VÀ DẠY TẠI E&G:

Sự khác biệt ở E&G là gì?

-Bao gôm sách TOEIC, Tiếng Anh thương mại và IELTS, tất cả các quyển sách được sử dụng trong giảng dạy ở E&G là những giáo trình mới nhất và hầu hết đều được cập nhật.

-Các phương pháp đào tạo và chiến lược được áp dụng trong sách cũ và mới không hề giống nhau, vì mỗi ngày càng có nhiều phương pháp hiệu quả hơn được phát triển.

-Bộ phận R&D của E&G chịu trách nhiệm chính cho việc theo dõi các xu thế mới trong việc giảng dạy tiếng Anh, phát triển Nội dung đào tạo Tiếng Anh cùng Phương pháp giảng dạy và chiến lược của riêng E&G từ khi E&G đươc thành lập.Trung tâm Ngôn ngữ Quốc tế E&G cam kết mang đến những lợi ích tốt nhất cho các bạn.

Comments

페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135