Notice

KHÓA HỌC ĐẢM BẢO IELTS TẠI E&G - MIỄN PHÍ TOÀN BỘ HỌC PHÍ NẾU KHÔNG ĐẠ…

ENG DAVAO 0 2,346

KHÓA HỌC ĐẢM BẢO IELTS TẠI E&G.
MIỄN TOÀN BỘ HỌC PHÍ GIA HẠN NẾU KHÔNG ĐẠT MỤC TIÊU.


★★★KHÓA HỌC ĐẢM BẢO ĐẠT IELTS 5.5/ 6.0/ 6.5!★★★


 Tham gia khóa học IELTS 12 tuần tại E&G, học viên sẽ được ĐẢM BẢO đạt mục tiêu IELTS 5.5/6.0/6.5.

 Điều kiện để tham gia chương trình đảm bao trên, học viên phảo có điểm thi chính thức IELTS 4.5( đảm bảo đầu ra 5.5) / 5.0( đảm bảo đầu ra 6.0) / 5.5( đảm bảo đầu ra 6.5).

※ Hoặc học viên có thể làm bài kiểm tra đầu vào MOCK IELTS tại E&G và đạt đủ điểm yêu cầu như bên trên sẽ được tham gia chương trình đảm bảo.

 Yêu cầu điểm chuyên cần, tham gia lớp học phải trên 95% ( bao gồm 3 giờ tự học mỗi ngày) và vắng mặt có lý do không được điểm danh như là "THAM GIA LỚP HỌC" dưới mọi trường hợp.

 Bên cạnh đó,học viên thực hiện và phải đậu bài VOCA TEST hàng tuần, và thực hiện bài kiểm tra MOCK IELTS mỗi 2 tuần 1 lần ( 2 lần / 4 tuần).

Khóa học IELTS tại E&G sẽ đảm bảo cho điểm số IELTS của bạn thành hiện thực!

 

Comments

페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135