Notice

LỊCH NGHĨ LỄ THÁNG 12 VÀ THÁNG 1 TẠI E&G.

ENG DAVAO 0 1,984

December 24, 2016 (Saturday):Christmas Eve / NO CLASS
December 25, 2016 (Sunday): Christmas / NO CLASS
December 30, 2016 (Friday): Rizal Day / NO CLASS
December 31, 2016 (Saturday): New' year's Eve / NO CLASS
January 01, 2017 (Sunday): New Year's Day / NO CLASS

* Hầu hết các ngày lễ trên đều rơi vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật trong tuần.
** Rizal day (Dec. 30, 2016) là ngày lễ duy nhất rơi vào ngày học trong tuần.
*** Trung tâm sẽ không tổ chức lớp học bổ sung cho các ngày lễ tháng 12 và tháng 1 sắp tới. 
**** Nếu có bất kỳ sự thay thế ngày lễ nào được thông báo sau, thì các lớp học vẫn được diễn ra bình thường vào các ngày đó.

Comments

페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135