E&G Life

Let's play at G-mall ( 2 )

ENG DAVAO 0 962

 

3717446508_hXsrBVLY_aca2ad883d09193b15a0
 

 

Let's play at G-mall (2)  

 

Chào mọi người, tại bài đăng thứ 2, tôi sẽ giới thiệu một nơi đặc biệt.

 

Trước đây , tôi đã giới thiệu một nơi mà mọi người có thể thấy được cảnh đêm tuyệt đẹp.

 

 

Nào... Chúng ta di chuyển đến!

 

3717446508_rAiBpkyc_80d39ca62d3f259339f7
 

Khi bạn rời khỏi "The Peak" và đi vào bên trong G- Mall, rẽ phải

 

 

3717446508_VyKcLQXU_d8e39c351c7ccb75ca7c
 

Đây là máy chơi game

 

3717446508_EnigXYPZ_dc496cc321dadb3df9b8
 

Máy Càng/ Bơm

 

3717446508_ECH4pVNw_6b3d492080345575e1bf
 

 

EXPERIENCE BAGUIO IN DAVAO

 

Chúng ta sẽ thử 

 

 

3717446508_mToJsWEA_cb68cc0e3198277e49ad
 

Đã từng trải nghiệp tốt tại Baguio, nhưng chúng tôi đã quyết định nơi đây chúng tôi 

đi theo hướng dẫn

 

3717446508_l8wOrfB2_267d5ef8135291f9ac6c
 

Cuối cùng, Chúng tôi đến Gandiua nơi mọi người có thể trải nghiệm bắn cung

 

3717446508_PKUpl6ay_ae4b05e6f00ac5051917
 

Họ là một gia đình du khách, tôi đã xem buổi bắn một lúc,

nhưng cả người lớn và trẻ em đều bắn tốt 

 

3717446508_myeu6sbf_d4297e2663d59e337211
 

Cái cung thì cao hơn tôi nghĩ, tôi có một chút lo lắng, nhưng chúng ta hãy bắt đầu.

 

3717446508_XcwAdInV_c7ac8c77a5d122d28a2e
 

Cửa hàng hướng dẫn các bước làm thế nào để dương cung.

 

Trước tiên, đeo bảo hộ tay như trong hình, và đặt mũi tên lên cung và bắn!


Nó rất dễ, đừng lo lắng!3717446508_1iJytkfP_52eed05345d192d07fd1

Mục tiêu có thể điều chỉnh gần hoặc xa, tùy thuộc vào kinh nghiệm của người bắn.

 

3717446508_rw2ezg8F_ce95f5ff06c668253a59 


Tôi mong đợi kết quả tốt, vì tư thế đứng bắn rất tốt như hình.Lo1


3717446508_0Xifmr3J_825caec4bae9016378f0

Không thể tin được! Dường như sự tưởng tượng của tôi đã thành sự thật!


3717446508_ZWPTidRC_2bd9c0417db5579774d3

FYI, giá của bắn cung.

 

"Gandiua"​

 

Nếu bạn đã chán với bơi lội, Karaoke ...vv, Hãy thử bắn cung tại G- Mall

 


Cảm ơn!

 

 

 

Comments

페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135