E&G Life

Empire Boxing Nova Tierra!

ENG DAVAO 0 241

 

3717446508_NnGF8YjD_b27c2dfac9a0c048e46e
Empire Boxing Nova Tierra

 

 

Có một trung tâm boxing gần trường của chúng ta

 

 

 

 

 

3717446508_YLwjPKRb_71c57fe860334d029ef1

 

Đang đến nơi boxing, Trước khi bắt đầu chúng ta hãy làm nóng càng nhiều càng tốt.


Trước khi mang găng tay, trước tiên bọc cổ tay bằng đai nẹp.

Nếu bạn không có găng tay, Bạn có thể mượn nó từ câu lạc bộ boxing.

3717446508_vhQE8STw_f32d7dfe19604999ad2d

Sau khi deo găng tay, bạn sẽ được chỉ dẫn từ huấn luyện viên.
3717446508_HeUVozvy_fe4c25e6646eff4830f3Comments

페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135