E&G Golf practice round

ENG DAVAO 0 732

7f84c23b45049d661407343f4568886c_1571187
 

 

Đây là hình ảnh sân Golf tại E&G

Tất cả học viên có thể tự do chơi Golf sau thời gian học mỗi ngày và thời gian rãnh. 

Học viên có thể mời giảng viên Golf bên ngoài đến hướng dẫn họ tại E&G

 

 


 


 

 

Comments

Hot

E&G Dormitories G

ENG DAVAO 0    724
Hot

E&G Dormitories E

ENG DAVAO 0    718
Hot

CLASS 1:1

ENG DAVAO 0    763
Hot

DINNING ROOM

ENG DAVAO 0    664
Now

E&G Golf practice round

ENG DAVAO 0    733
Hot

Restroom

ENG DAVAO 0    814
Hot

TOEIC TEST SITE

ENG DAVAO 0    814
Hot

Computer Lab

ENG DAVAO 0    700
Hot
group classroom (1).jpg

the WHOLE NEW group classroom

ENG DAVAO 0    851
페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135