E&G Story

Story from LIN, YURU (RURU)

ENG DAVAO 0 708

0b27deaaf84917f840d3f6c6df5267d0_1501125
 

 

LIN, YURU (RURU)

Comprehensive course
8 weeks (Nov, 28, 2016 ~ Jan. 20, 2017)

 

I am RURU and I’m from Taiwan! First I want to say 'thank you' to all my teachers who have been really patient with my mispronunciation, strong accent, and incorrect grammar and spelling for two months. They always corrected me every time I was wrong. Because of them, I could practice and improve my English skills every day . I think I still need to learn a lot more , but time flies so fast and it’s time to say goodbye to E&G.

 

Next, all my friends have my thanks too! I'll never forget about all the happy moments with them. I could make many friends from different countries, my roommates, Japanese and Vietnamese ladies, and other multinational friends. Especially with one Korean family I went around all Davao city and Samal Island and we enjoyed every single moments together.
There are some other Chinese and Taiwanese students here in E&G, but I wanted to make myself trying to speak English all the time, and I think it did motivate me to focus more on English study. So I'd like to advise other Taiwanese students not to be afraid of making mistakes and to try to speak English every time.

 

Of course, I had hard time at first. My English skills too poor to communicate even with teachers who can easily understand any broken English and I felt I was a university student again. I had to wake up at 7 am and spend 8 hours on studying English every day. It was very tiring and I was exhausted already in the very first week, and Laura, the Taiwanese Manger helped me adjust here quite a lot. She has been a good friend of mine so far and was always there whenever I needed her. I really like to thank her.

 

I wish I could come back to E&G someday and meet all my teachers and friends again. Even if I couldn't, I will always cherish our memories in E&G and Davao!

 

LIN, YURU (RURU) 

 

 

Khóa học toàn diện

 

8 tuần ( ngày 28 tháng 11 năm 2016 ~ ngày 20 tháng 1 năm 2017)

Tôi là RURU và tôi đến từ Đài Loan! Đầu tiên tôi muốn nói 'Cảm ơn' đến tất cả giáo viên của tôi, những người đã thật sự kiên nhẫn với việc tôi nhầm lẫn trong  phát âm, giọng nói nặng, sai ngữ pháp và sai chính tả trong hai tháng qua. Họ luôn sửa lại mỗi khi tôi sai. Vì cùng với họ, tôi đã được luyện tập và cải thiện kỹ năng tiếng Anh mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn cần phải học nhiều hơn nữa nhưng thời gian trôi qua quá nhanh và đã đến lúc tôi nói lời tạm biệt với E&G.

 

Tiếp theo, tôi cũng muốn nói cảm ơn đến tất cả bạn của tôi! tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc  hạnh phúc cùng với họ. Tôi đã kết được nhiều bạn từ nhiều nước khác nhau, bạn cùng phòng tôi là phụ nữ Nhật Bản và Việt Nam. Đặc biệt với một gia đình hàn Quốc, tôi đã đi khắp thành phố Davao, đảo Samal và Chúng tôi đã tận hưởng từng khoảnh khắc cùng nhau.

Cũng có một số sinh viên Trung Quốc Đài Loan ở E&G, nhưng tôi lại muốn nói tiếng Anh mọi lúc và tôi nghĩ rằng nó đã thúc đẩy tôi tập trung tốt hơn vào việc học tiếng Anh. Vì vậy tôi muốn khuyên cho các bạn sinh viên Đài loan khác rằng, đừng sợ mắc sai lầm và cố gắng nói tiếng Anh mọi lúc. 

Tất nhiên, tôi đã gặp khó khăn lúc ban đầu. Tiếng Anh giao tiếp của tôi quá kém nhưng giáo viên vẫn có thể  dễ dàng hiểu tiếng anh bị hỏng của tôi. Thậm chí tôi đã phải thức dậy lúc 7 giờ sáng và trải qua 8 giờ học mỗi ngày. Nó đã làm tôi khá mệt mỏi và kiệt sức trong tuần đầu tiên, nhưng chị quản lý Đài Loan, Laura đã giúp tôi điều chỉnh lại khá nhiều. Cô ấy là người bạn tốt và luôn giúp đỡ bất cứ khi nào tôi cần. Tôi thật sự cảm ơn cô ấy.

Tôi mong ước một ngày nào đó mình có thể trở lại E&G và gặp lại tất cả giáo viên, bạn bè của mình. thậm chí nếu tôi không thể trở lại, tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm của chúng tôi tại  E&G và Davao.

 

 

我的名字叫RURU來自台灣,首先,我想對所有的老師們說“謝謝”,他們真的非常有耐心對待我的錯誤發音、嚴重台灣腔、不正確的文法及單字。總是不厭其煩的糾正我每次的錯誤。因為他們,每天我都能夠練習和強化英語技能。但我想我還需要更多的學習,但時光飛逝,是時候跟學校E&G道別了。

 

接著我要感謝所有的朋友!我永遠不會忘記與他們相處的所有快樂時光。在這裡我可以交到來自各國的朋友,像是我的室友是日本及越南的女士,以及其他跨國朋友。尤其是一個來自韓國的家庭,我們一同環繞Davao和Samal島,我們享受著在一起的時光然而在學校也還是有著一些中國和台灣學生,但我想讓自己試著說英語,因為我認為這使了我更多地專注於英語學習。所以我在這邊誠摯的建議其他台灣學生不要害怕犯錯誤,並嘗試使用英文於每一次對話。

 

當然,我一開始也有段難熬的時間。我的英語技能實在是太差了以至於無法溝通,即便是與能輕易瞭解任何錯誤英語的老師,並有再次當上大學生的感覺。我必須要每天早上7點起床,開始8小時的英語課。這是非常累的,而我在第一個星期時就已經筋疲力盡,還有Laura,台灣的學生經理,幫助我在這裡協調很多。而至目前她也成為我的好朋友,當我需要她時她就會出現。我真的很感謝她。

 

我希望未來某天我可以再次回到E&G,再次的相遇所有老師和朋友,即便無法達成,我也依然永遠珍惜我們在E&G 和 Davao的回憶!

Comments

Hot

Hot Presentation by Hideki

Comment 0 | Hit 101
https://www.facebook.com/100006473013889/posts/3087004548191949/?d=n"A… 더보기
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201910

Comment 0 | Hit 165
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201904

Comment 0 | Hit 288
Hot

Hot Student Testimonial (FUJINAWA, SHUN)

Comment 5 | Hit 503
Hot

Hot Student Testimonial (HIDEKI, NAKAHARA)

Comment 0 | Hit 510
Student's name:HIDEKI, NAKAHARAHello, nice to meet you. I am Nakahara,… 더보기
Hot

Hot Student Testimonial (Hideyui Aoki)

Comment 0 | Hit 455
Student's name: Hideyui Aoki1. Safety of the cityI feel certain that D… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr. Shin

Comment 0 | Hit 493
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr.Rocky, Ms.Hong, Ms.Nancy

Comment 0 | Hit 588
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Memories from Ms. Machiyo

Comment 0 | Hit 531
Ngày tốt lành! Đây là trường Anh ngữ E&G !Hôm nay, Chúng tôi sẽ gi… 더보기
Hot

Hot Epilogue of Martin

Comment 0 | Hit 650
KIM, JI HOON(Martin)18 February, 2017 - 12 May, 2017 Comprehensive Cou… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Kishi Saeri

Comment 0 | Hit 598
Kishi, Saeri7.Aug 2017- 29. Sept 2017 (8 weeks)Comprehensive course[ O… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Ochiai Mai

Comment 0 | Hit 612
Ochiai, Mai3. July. 2017 - 25. Aug 2017 (8 weeks) Intensive Course[Bản… 더보기
Hot

Hot Memories of Mr. Koishizawa, Shin

Comment 0 | Hit 577
Koishizawa, ShinNgày 1 tháng 5 năm 2017 - 29 tháng 5 năm 2017 (4 tuần)… 더보기
Hot

Hot Story from MANAMI

Comment 0 | Hit 636
Seki Manami (Manami)Comprehensive course15. May. 2017 ~ 7. Jul 2017 (8… 더보기
Hot
d6ee29bb9e27b5245f7284a5b3cde46c_1501579

Hot Story from Yoshi&Hitomi

Comment 0 | Hit 551
Yoshi&HitomiComprehensive Course4 weeks (June 4 2017~ July 2 2017)… 더보기
페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135