E&G Story

Survey from Mr. Shin

ENG DAVAO 0 969

Hello, this is E&G Language Center!

Today, we would like to introduce about feeling of a student. He is Shin. He comes from Japan

He spent only 6 weeks here in E&G, but it seemed that he had a good moment.

Also, thank you very much the advises for E&G! 

Then, let's see what he said. 


Xin chào, đây là trung tâm Anh ngữ E&G!

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cảm nhận của một học viện. Anh ấy là Shin. Anh ấy đến từ Nhật Bản

Anh ấy dã trải qua thời gian 6  tuần tại E&G, nhưng dường như anh ấy đã có khoảng thời gian thật tốt

Cũng cảm ơn rất nhiều về một số lời khuyên cho E&G!

Nào, hãy xem họ đã nói gì. 


b5505526751d131c0e2b2b50fa85feac_1514852


b5505526751d131c0e2b2b50fa85feac_1514852

Koishizawa, Shin 

Power speaking Course

2017.20.11 - 2017.12.30 total 6 weeks

Khóa học luyện giao tiếp. 

Từ ngày 11 tháng 10. 2017 đến 08 tháng 11 năm 2017


b5505526751d131c0e2b2b50fa85feac_1514852


b5505526751d131c0e2b2b50fa85feac_1514852

b5505526751d131c0e2b2b50fa85feac_1514852[Original]

Q1. Have you been satisfied/ disatisfied with studying here? Why?

Of course, i’ve been satisfied for 6 weeks.

Actually, i came here for the third and I’m truly elated coz i could meet awesome teachers, students and other staffs by choosing this school. I received inspiration from them.

If i didn’t come here, i wouldn’t meet them..

Actually, i was afraid to talk to foreigners in English, but now i broke a big wall. I’m enjoying to study and to talk with foreigners. This experience is the best treasure in my life. I had really incredible time in E&G.

Q1. Bạn có hài lòng/ không hài lòng học tại đây? Tại sao?

Tất nhiên, tôi đã rất hài lòng cho 6 tuần học.

Thực tế là, đây là lần thứ 3 tôi đến đây và tôi thật sự rất vui khi được gặp gỡ các giáo viên, học viên và những người nhân viên khác bởi chọn trường này. Tôi đã nhận được sự khích lệ từ họ.

Nếu tôi không đến đây,  tôi đã không thể gặp họ.

Trên thực tế, tôi đã từng e ngại khi trò chuyện tiếng Anh với người nước ngoài, nhưng bây giờ tôi đã phá vở bức tường đó được một chút. Tôi đang tận hưởng việc học và trò chuyện cùng người nước ngoài.

Đây là kinh nghiệm quý báu nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi đã thực sự có được thời gian tuyệt vời tại E&G.

 

Q2. Could you share what thing in Davao city you like? Why?

I’ll share about Davao to my friends even i go back to Japan. I thankful this city coz this city gave me various good experience.

My teacher s always gave me some knowledge and i could improve my English skill.

Furthermore, I could spend time very safety. If i have opportunity next time, i think i’m dying to visit here again by all means.

Q2. Bạn có thể chia sẽ điều gì bạn thích nhất tại thành phố Davao? Tại sao?

Tôi sẽ chia sẽ về thành phố Davao với các bạn cuaa3 tôi khi tôi trở về Nhật Bản. Tôi thật sự trân trọng về thành phố này, Thành phố này đã đem đến cho tôi rất nhiều kinh nghiệp quý giá.

Giáo viên của tôi luôn đem dến cho tôi nhiều kiến thức và tôi dã cải thiện kỹ năng tiếng anh của mình.

Hơn thế nữa, tôi đã trải qua thời gian rất an toàn.

Nếu tôi cá thêm một cơ hội trong thời gian tới, tôi nghĩ tôi sẽ thực hiện kế hoạch viếng thăm đây lần nữa bởi tất cả ý nghĩa.

 

Q3. During the times you stay in E&G, May we have some your experiences?

Sure. I have no problem. Please use my Experiences well. For instance, when you guys make E&G’s advertisement. E&G has a problem. It’s that there very few students, right? Haha

I’m thinking that i want E&G to be more famous.

Again, please use it well! Hahaha

Please accept a bunch of students next year.

I’m looking forward to it!

Thank you!

 Q3. Trong suốt thời gian bạn ở tại E&G, Bạn có thể chia sẽ cho chúng tôi những kinh nghiệm ?

Chắc chắc. Tôi không có vấn đề gì. Hãy vui lòng sử dụng những kinh nghiệm của tôi thật tốt.

Ví dụ như, khi bạn làm những quảng cáo của E&G. E&G có một vấn đề, nó thì  quá ít học viên, đúng không? Haha

Tôi đang nghĩ rằng tôi mong muốn E&G  sẽ trở nên nổi tiếng.

Một lần nữa, Vui lòng sử dụng nó thật tố! Hahaha.

Hãy nhận một cụm những học viên vào năm tới.

Tôi mong đợi điều đó.

Cảm ơn.

 

 

 

Comments

Hot

Hot Presentation by Hideki

Comment 0 | Hit 559
https://www.facebook.com/100006473013889/posts/3087004548191949/?d=n"A… 더보기
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201910

Comment 0 | Hit 594
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201904

Comment 0 | Hit 723
Hot

Hot Student Testimonial (FUJINAWA, SHUN)

Comment 5 | Hit 954
Hot

Hot Student Testimonial (HIDEKI, NAKAHARA)

Comment 0 | Hit 974
Student's name:HIDEKI, NAKAHARAHello, nice to meet you. I am Nakahara,… 더보기
Hot

Hot Student Testimonial (Hideyui Aoki)

Comment 0 | Hit 891
Student's name: Hideyui Aoki1. Safety of the cityI feel certain that D… 더보기
Now

Now Survey from Mr. Shin

Comment 0 | Hit 970
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr.Rocky, Ms.Hong, Ms.Nancy

Comment 0 | Hit 1,026
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Memories from Ms. Machiyo

Comment 0 | Hit 991
Ngày tốt lành! Đây là trường Anh ngữ E&G !Hôm nay, Chúng tôi sẽ gi… 더보기
Hot

Hot Epilogue of Martin

Comment 0 | Hit 1,116
KIM, JI HOON(Martin)18 February, 2017 - 12 May, 2017 Comprehensive Cou… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Kishi Saeri

Comment 0 | Hit 1,104
Kishi, Saeri7.Aug 2017- 29. Sept 2017 (8 weeks)Comprehensive course[ O… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Ochiai Mai

Comment 0 | Hit 1,106
Ochiai, Mai3. July. 2017 - 25. Aug 2017 (8 weeks) Intensive Course[Bản… 더보기
Hot

Hot Memories of Mr. Koishizawa, Shin

Comment 0 | Hit 1,036
Koishizawa, ShinNgày 1 tháng 5 năm 2017 - 29 tháng 5 năm 2017 (4 tuần)… 더보기
Hot

Hot Story from MANAMI

Comment 0 | Hit 1,131
Seki Manami (Manami)Comprehensive course15. May. 2017 ~ 7. Jul 2017 (8… 더보기
Hot
d6ee29bb9e27b5245f7284a5b3cde46c_1501579

Hot Story from Yoshi&Hitomi

Comment 0 | Hit 1,005
Yoshi&HitomiComprehensive Course4 weeks (June 4 2017~ July 2 2017)… 더보기
페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135