E&G Story

Survey from Mr.Rocky, Ms.Hong, Ms.Nancy

ENG DAVAO 0 1,026

Hello, this is E&G Language Center!

Today, we would like to introduce three Korean senior student's epilogue.

They spent only 3 months here in E&G, but it seemed that they had a good moment.

Also, thank you very much the advises for E&G! 

Then, let's see what they said. 


Xin chào, đây là trung tâm Anh ngữ E&G!

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến những kết luận của 3 học viên Hàn Quốc.

Họ đã trải qua thời gian 3 tuần tại E&G, nhưng dường như họ đã có khoảng thời gian thật tốt

Cũng cảm ơn rất nhiều về một số lời khuyên cho E&G!

Nào, hãy xem họ đã nói gì. 

 

KWON, YOUNGROCK (Rocky)

CHUN, HONGYUN (Hong) 

SIM, HEESOON (Nancy)

 

Comprehensive Course

2017.10.11 - 2017.11.08 total 4 weeks

Khóa học giao tiếp. 
Từ ngày 11 tháng 10. 2017 đến 08 tháng 11 năm 2017

[Translated English version]

About E&G

Q1 What does Davao city like?
Davao is a nice city that the 2nd big in the Philippines and faces the sun.There are so many beautiful beaches along the coast, also many resorts for the day tour. Since Davao is the city that the current Philippines president, Duterte reigned as mayor before, safely is being put first, public can walk around in city safely. In addition, there are many shopping mall and supermarkets in downtown, it's very convenient.

Về E&G

Q1 Bạn thích gì ở thành phố Davao?
Davao là thành phố đẹp là thành phố lớn thứ 2 của Philippin và hướng mặt về mặt trời. có rất nhiều bãi biển dài đẹp. 
cũng như nhiều khu nghĩ mát cho ngày du lịch. Vì Davao là thành phố mà tổng thống hiện tại của Philippin, trước kia Duterte đã từng là thị trưởng, an toàn được đặt lên hàng đầu, mọi người có thể đi bộ xung quanh khu công cộng tại thành phố một cách an toàn. Ngoài ra, có rất nhiều trung tâm mua sắm và siêu thị tại trung tâm mua bán, nó rất tiện lợi.

Q2 Please tell us your experiences in E&G.
- The best thing about E&G we think is its location. there is the ocean right in front of school. It made us to be relaxed. The advantage and disadvantage will vary depending on the individual, but we loved being in E&G. Through our stay in E&G, we also have learned that the preparation is very important on doing things, which I mean by is that, we should be prepared very well before going abroad, studying abroad etc. For us, E&G school is not only the memory, It has become the place we want to come back to.

Q2 Vui lòng kể cho chúng tôi những trải nghiệm của bạn tại E&G.
- Điều tốt nhất E&G chúng tôi nghĩ đó là vị trí. phía trước trường là có một đại dương. Nó đã giúp chúng tôi thư giản. Những thuận lợi và không thuận lợi thì tùy thuộc vào cá nhân mỗi học viên, nhưng chúng tôi đã rất yêu thích khoảng thời gian sống tại E&G. Suốt thời gian chúng tôi ở tại E&G, chúng tôi đã học được rằng điều quan trọng là sự chuẩn bị trước để làm mọi việc, điều đó có nghĩa là chúng tôi nên chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi đi nước ngoài, đi học ở nước ngoài vv. Với chúng tôi, E&G không chỉ có kỷ niệm đáng nhớ mà còn là nơi chúng tôi muốn quay trở lại.

Q3 What is the advantage and disadvantage of E&G?
- Advantage : good environment, Yummy meal, laundry and cleaning room service. During our stay, we even felt that we could had more yummy food in E&G than in Korea. Thanks to good services, we have never felt the inconvenience in school.
- Disadvantage : We felt that the program for the retiree was not enough, so we would like to suggest E&G to make the new English program for the retiree. (For instance, basic English course for daily life and Trip) 

Q3 Những thuận lợi và không thuận lợi tại E&G?
- Thuận lợi: môi trường tốt, bữa ăn ngon, dịch vụ vệ sinh phòng và giặt ủi tốt. Trong suốt thời gian chúng tôi ở đây, chúng tôi đã thưởng thức nhiều bữa ăn ngon tại E&G  thậm chí hơn cả ở Korea. Cảm ơn với dịch vụ tốt, chúng tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ sự không thuận tiện nào tại trường.
- Không thuận lợi: Chúng tôi thấy rằng chương trình học cho những cán bộ hưu trí thì không đủ, vì vậy chúng tôi đề nghị E&G xây dựng thêm chương trình tiếng anh mới cho cán bộ hưu trí. ( chẳng hạn như: Chương trình anh ngữ cơ bản cho đời sống hàng ngày và du lịch)

Q4 Any suggestion?
- Do you know SM entertainment company in Korea? The owner of SM is LEE SOO MAN. Before he became the singer, he studied computer science in the state. After he got back to Korea, he built SM company. At the first time, he failed many times on his business. But, he has the outstanding perspective on the future. So he could lead his company to the best in the same industry for last over 20 years. We wish E&G to develop, manage well through the challenge like SM.

Q4  Những câu hỏi khác?
- Bạn có biết công ty giải trí SM ở Korea? ông chủ của SM là  LEE SOO MAN. Trước khi ông ấy trở thành một ca sỹ, Ông ấy đã từng học về khoa học máy tính tại Mỹ. Sau khi ông ấy trở lại Hàn Quốc, Ông ấy xây dựng lên SM. Tại thời gian đầu, Ông ấy đã từng có thời gian thất bại trong kinh doanh của mình. Nhưng Ông ấy đã tạo dựng được viễn cảnh  trong tương lai. Vì vậy ông ấy đã lãnh đạo công ty của ông ấy phát triển tốt nhất so với cùng ngành trong hơn 20 năm. Chúng tôi mong rằng E&G cũng phát triển, quản lý tốt vượt qua mọi thử thách giống như SM.

[Original Korean Survey] 

449c7c4721524608f7627a411a07b178_1510900
449c7c4721524608f7627a411a07b178_1510900

Comments

Hot

Hot Presentation by Hideki

Comment 0 | Hit 560
https://www.facebook.com/100006473013889/posts/3087004548191949/?d=n"A… 더보기
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201910

Comment 0 | Hit 595
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201904

Comment 0 | Hit 724
Hot

Hot Student Testimonial (FUJINAWA, SHUN)

Comment 5 | Hit 955
Hot

Hot Student Testimonial (HIDEKI, NAKAHARA)

Comment 0 | Hit 975
Student's name:HIDEKI, NAKAHARAHello, nice to meet you. I am Nakahara,… 더보기
Hot

Hot Student Testimonial (Hideyui Aoki)

Comment 0 | Hit 892
Student's name: Hideyui Aoki1. Safety of the cityI feel certain that D… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr. Shin

Comment 0 | Hit 970
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Now

Now Survey from Mr.Rocky, Ms.Hong, Ms.Nancy

Comment 0 | Hit 1,027
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Memories from Ms. Machiyo

Comment 0 | Hit 992
Ngày tốt lành! Đây là trường Anh ngữ E&G !Hôm nay, Chúng tôi sẽ gi… 더보기
Hot

Hot Epilogue of Martin

Comment 0 | Hit 1,117
KIM, JI HOON(Martin)18 February, 2017 - 12 May, 2017 Comprehensive Cou… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Kishi Saeri

Comment 0 | Hit 1,105
Kishi, Saeri7.Aug 2017- 29. Sept 2017 (8 weeks)Comprehensive course[ O… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Ochiai Mai

Comment 0 | Hit 1,107
Ochiai, Mai3. July. 2017 - 25. Aug 2017 (8 weeks) Intensive Course[Bản… 더보기
Hot

Hot Memories of Mr. Koishizawa, Shin

Comment 0 | Hit 1,037
Koishizawa, ShinNgày 1 tháng 5 năm 2017 - 29 tháng 5 năm 2017 (4 tuần)… 더보기
Hot

Hot Story from MANAMI

Comment 0 | Hit 1,132
Seki Manami (Manami)Comprehensive course15. May. 2017 ~ 7. Jul 2017 (8… 더보기
Hot
d6ee29bb9e27b5245f7284a5b3cde46c_1501579

Hot Story from Yoshi&Hitomi

Comment 0 | Hit 1,006
Yoshi&HitomiComprehensive Course4 weeks (June 4 2017~ July 2 2017)… 더보기
페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135