E&G Story

Epilogue of Martin

ENG DAVAO 0 1,116

3d71fa3b8c50bc12a2dbb385c6032797_1508315
 

 

KIM, JI HOON(Martin) 

18 February, 2017 - 12 May, 2017 Comprehensive Course (12 weeks)

13 May, 2017 - 30 September, 2017 TOEIC Course (20 weeks)3d71fa3b8c50bc12a2dbb385c6032797_1508315

3d71fa3b8c50bc12a2dbb385c6032797_1508315

[Original Korean and Vietnamese Translation]


학교에 대한 느낌 : 주변에 유흥거리도 없고 쾌적한 느낌이며 바로 앞에 바다가 있어 공부하기 좋은 여건이며 산책하기도 좋으며 2층에서 바다 보면서 휴식하면 공부에 피로가 풀림.

Feeling about E&G : There is no adult entertainment around E&G. It is very cool. Since E&G is located just in front of the sea, so it is good for student to study, go for a walk. Also, student can manage both relaxation and study.

Cảm nhận về E&G: xung quanh E&G không có nhiều chổ giải trí dành cho người lớn. Nó thì khá yên tĩnh. Vì vị trí  E&G đối diện biển, vì vậy nó rất tốt cho học viên học tập, đi bộ. Cũng như học viên vừa có thể vừa nghỉ ngơi thư giản và học tập.


다바오에 대한 느낌 배 타고 조금만 가면 아름다운 바다를 볼 수 있어 최고의 휴양지라고 생각함. 매연만 조금 줄어든다면 더 좋은 느낌을 받을 수 있음.

Feeling about Davao : It is easy to see the beautiful seas by ship, so it is the best place for vacation. People would get the better feeling of it when it decreases in the level of exhaust fuel in Davao city. 

Cảm nhận về Davao: Rất dễ dàng ngắm cảnh biển bằng tàu thuyền, vì vậy nó là một nơi tốt nhất cho kỳ nghỉ. Mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn với nó khi giảm được mức độ ô nhiễm từ các ống thải nhiên liệu trong thành phố Davao.


학교, 식사, 선생님, 수업 : 식사는 아침에 조금 부실하지만 간단한 수프 정도만 추가되었으면 좋겠음. 점심, 저녁 만족도 10점 중 9점

School, Meal, Teacher and lesson : Breakfast in E&G is little poor, so I would like to suggest E&G to add more food something like soup. About the satisfaction with lunch and dinner in E&G is 9 points out of 10 points.  

Trường học , bữa ăn, giáo viên và các bài học: Bữa sáng tại E&G thì hơi nghèo, vì vậy tôi đề nghị với E&G bổ sung thêm vài món như soup. Hài  lòng với bữa trưa và bữa ăn tối tại E&G được 9 đến 10 điểm.


환경, 안전도 : 길에서 담배와 술을 할 수 없는 것과 한 시 이후에는 술판매 금지. 편의점에서 담배를 살 수 없는 규정. 밤에 택시 타도 안전하며 돌아가는(고의로) 택시 한 번도 못 봄. 항상 비슷한 요금. 어디를 가나 가드들이 항상 눈에 보임.

Environment and safety : In Davao city, people can not smoke cigarettes and drink alcohol on the street. People even can not buy cigarettes at convenience store. Selling alcohol is also prohibited after midnight 1 o'clock. Moreover, it is safe to take a taxi in the evening and I have not ever seen The driver swindling by going a roundabout way. Wherever I go by taxi, the cost is as normal as it used to be. Additionally, I could see the security man wherever I go.

Môi trường và an ninh:  Tại thành phố Davao, mọi người không thể hút thuốc và uống rượu trên đường phố. Thậm chí mọi người không thể mua thuốc lá tại các cửa hàng tiện lợi. Người bán rượu cũng bị cấm sau 1 giờ khuya. Hơn thế nữa, nó rất an toàn khi bắt Taxi vào buổi tối và tôi không hề bị tài xế lừa đi lòng vòng các con đường. ở mọi nơi tôi đi bằng Taxi, giá cả thì bình thường như tôi đã quen. Ngoài ra tôi có thể thấy bảo vệ ở mọi nơi tôi đến.

Comments

Hot

Hot Presentation by Hideki

Comment 0 | Hit 559
https://www.facebook.com/100006473013889/posts/3087004548191949/?d=n"A… 더보기
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201910

Comment 0 | Hit 594
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201904

Comment 0 | Hit 723
Hot

Hot Student Testimonial (FUJINAWA, SHUN)

Comment 5 | Hit 954
Hot

Hot Student Testimonial (HIDEKI, NAKAHARA)

Comment 0 | Hit 974
Student's name:HIDEKI, NAKAHARAHello, nice to meet you. I am Nakahara,… 더보기
Hot

Hot Student Testimonial (Hideyui Aoki)

Comment 0 | Hit 891
Student's name: Hideyui Aoki1. Safety of the cityI feel certain that D… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr. Shin

Comment 0 | Hit 970
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr.Rocky, Ms.Hong, Ms.Nancy

Comment 0 | Hit 1,026
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Memories from Ms. Machiyo

Comment 0 | Hit 992
Ngày tốt lành! Đây là trường Anh ngữ E&G !Hôm nay, Chúng tôi sẽ gi… 더보기
Now

Now Epilogue of Martin

Comment 0 | Hit 1,117
KIM, JI HOON(Martin)18 February, 2017 - 12 May, 2017 Comprehensive Cou… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Kishi Saeri

Comment 0 | Hit 1,104
Kishi, Saeri7.Aug 2017- 29. Sept 2017 (8 weeks)Comprehensive course[ O… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Ochiai Mai

Comment 0 | Hit 1,106
Ochiai, Mai3. July. 2017 - 25. Aug 2017 (8 weeks) Intensive Course[Bản… 더보기
Hot

Hot Memories of Mr. Koishizawa, Shin

Comment 0 | Hit 1,036
Koishizawa, ShinNgày 1 tháng 5 năm 2017 - 29 tháng 5 năm 2017 (4 tuần)… 더보기
Hot

Hot Story from MANAMI

Comment 0 | Hit 1,131
Seki Manami (Manami)Comprehensive course15. May. 2017 ~ 7. Jul 2017 (8… 더보기
Hot
d6ee29bb9e27b5245f7284a5b3cde46c_1501579

Hot Story from Yoshi&Hitomi

Comment 0 | Hit 1,005
Yoshi&HitomiComprehensive Course4 weeks (June 4 2017~ July 2 2017)… 더보기
페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135