E&G Story

Story from KIM ANH HOANG (Serena)

ENG DAVAO 0 564

 

c85ac4a7c491d5ed839a61ab27d1ce37_1501557
c85ac4a7c491d5ed839a61ab27d1ce37_1501557 

 


KIM ANH HOANG (Serena) 

Comprehensive Course

9 weeks (March 5 2017~ May 6 2017) 

 

 

[Original English Version]

I wanna say thank you to all of you who I really like so much.

Before I thought I can stay here for 6 months but u know...: life has a lot of unpredictable events. 

Although, we don't really wanna do, we still have to choose...

Anyway, today I wanna say thanks you to all of teachers, staff and students in E&G.

Thanks MY TEACHERS- who always keep their patiences for teaching English even though sometimes 

the communications are difficult. 

Thank u teacher Cai, teacher Vann who always give me many advices, 

teacher Joan who always help me when I wanna ask questions , 

teacher Jessa, Annie, Mylth, Cherel who taught me in my classes and other teachers 

even though we didn't have many chances to talk.

Thank you STAFF- who always work hard to create the most comfortable studying environment for students...- who always smile and say hello when they see me.I will miss u so much Joanne, Jean. 

Especially, thank u kitchen staff as they let me cook Vietnamese foods in E&G.

Thank you MANAGERS & STUDENTS here - who became my friends. 

We had amazing memories together.I will remember SM, Garden by the bay and Canavico so much.

All of people here taught me a lot of things. I leaned how to listen, how to understand and how to share... 

which I haven't done good before.

I can't forget the time when I stayed in E&G. 

I promise that although if I can't purpose my dream, I will try my best in different ways. 

I will keep to study English and won't waste every thing what I studied here. 

I hope u guys can achieve your dreams someday and enjoy during your journey. 

" Life is short, smile while you still have teeth"

Finally , if u have chance to go to Vietnam, please tell me then we can meet together again. Thank you.

 

 [Translated Veinamese Version]

Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người bạn mà tôi yêu mến.

Trước đây tôi từng nghĩ rằng tôi có thể ở đây 6 tháng nhưng như bạn biết đấy... cuộc sống có rất nhiều điều bạn không thể biết trước được

Mặc dù chúng ta không thực sự muốn làm, nhưng chúng ta vẫn phải làm...

Dù sao, hôm nay tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả giáo viên, nhân viên và các bạn học viên tại E&G.

Cảm ơn giáo viên của tôi- những người đã luôn luôn kiên nhẫn để giảng dạy tiếng anh cho tôi thậm chí đôi khi các cuộc trò chuyện thật khó khăn.

Cảm ơn cô Cai, cô Vann, những người đã cho tôi nhiều lời khuyên.

cô Joan đã giúp đỡ tôi mỗi khi tôi đặt câu hỏi,

cô Jessa, Annie, Mylth, Cherel họ là giáo viên của lớp tôi và tất cả giáo viên khác.

thậm chí tôi đã không có nhiều cơ hội để cùng trò chuyện.

Cảm ơn tất cả các nhân viên họ đã làm việc rất chăm chỉ để đem lại môi trường học tập thoải mái cho các học viên...Họ luôn luôn mỉm cười và nói xin chào mỗi khi gặp tôi, Tôi sẽ nhớ các bạn rất nhiều Joanne, Jean.

Đặc biệt, cảm ơn các bạn nhân viên ở nhà bếp khi họ cho tôi nấu món ăn Việt Nam tại E&G

Cảm ơn người quản lý và các học viên ở đây họ đã trở thành những người bạn của tôi.

Chúng tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau. Tôi sẽ nhớ SM, khu vườn ở cạnh vịnh và Canavico rất nhiều.

 mọi người ở đây đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi đã học được làm thế nào để lắng nghe, làm thế nào để hiểu và làm thế nào để chia sẻ...

Mà những điều đó trước đây tôi đã làm không tốt .

Tôi không thể nào quên được thời gian tôi ở tại E&G 

Tôi đã hứa rằng, nếu tôi không thể thực hiện ước mơ của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức theo nhiều cách khác.

tôi sẽ tiếp tục học tiếng Anh và tôi sẽ không lãng phí những gì tôi đã học ở đây.

Tôi hy vọng bạn có thể đạt được ước mơ của mình một ngày gần nào đó và hãy tận hưởng nó trong cuộc hành trình của bạn

"Cuộc sống  thì ngắn ngủi, hãy mỉm cười trong khi bạn còn có thể"

Cuối cùng, nếu bạn có cơ hội đến Việt Nam, hãy cho tôi biết chúng ta có thể gặp lại nhau. Cảm ơn bạn

                                                                                                                                                                    

 

Comments

Hot

Hot Presentation by Hideki

Comment 0 | Hit 101
https://www.facebook.com/100006473013889/posts/3087004548191949/?d=n"A… 더보기
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201910

Comment 0 | Hit 165
Hot

Hot E&G NEWSLETTER 201904

Comment 0 | Hit 288
Hot

Hot Student Testimonial (FUJINAWA, SHUN)

Comment 5 | Hit 503
Hot

Hot Student Testimonial (HIDEKI, NAKAHARA)

Comment 0 | Hit 510
Student's name:HIDEKI, NAKAHARAHello, nice to meet you. I am Nakahara,… 더보기
Hot

Hot Student Testimonial (Hideyui Aoki)

Comment 0 | Hit 455
Student's name: Hideyui Aoki1. Safety of the cityI feel certain that D… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr. Shin

Comment 0 | Hit 493
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Survey from Mr.Rocky, Ms.Hong, Ms.Nancy

Comment 0 | Hit 587
Hello, this is E&G Language Center!Today, we would like to introdu… 더보기
Hot

Hot Memories from Ms. Machiyo

Comment 0 | Hit 531
Ngày tốt lành! Đây là trường Anh ngữ E&G !Hôm nay, Chúng tôi sẽ gi… 더보기
Hot

Hot Epilogue of Martin

Comment 0 | Hit 650
KIM, JI HOON(Martin)18 February, 2017 - 12 May, 2017 Comprehensive Cou… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Kishi Saeri

Comment 0 | Hit 598
Kishi, Saeri7.Aug 2017- 29. Sept 2017 (8 weeks)Comprehensive course[ O… 더보기
Hot

Hot Story from Ms. Ochiai Mai

Comment 0 | Hit 612
Ochiai, Mai3. July. 2017 - 25. Aug 2017 (8 weeks) Intensive Course[Bản… 더보기
Hot

Hot Memories of Mr. Koishizawa, Shin

Comment 0 | Hit 577
Koishizawa, ShinNgày 1 tháng 5 năm 2017 - 29 tháng 5 năm 2017 (4 tuần)… 더보기
Hot

Hot Story from MANAMI

Comment 0 | Hit 636
Seki Manami (Manami)Comprehensive course15. May. 2017 ~ 7. Jul 2017 (8… 더보기
Hot
d6ee29bb9e27b5245f7284a5b3cde46c_1501579

Hot Story from Yoshi&Hitomi

Comment 0 | Hit 551
Yoshi&HitomiComprehensive Course4 weeks (June 4 2017~ July 2 2017)… 더보기
페이스북에 공유 트위터에 공유 ENG DAVAO - YouTube 다바오 이앤지 어학원 : 네이버 블로그
Educational Testing Service
Authorized TOEIC Test center
British Council Authorized
IELTS Registration Agent
Technical Education and Skills
Development Authority
Accredited
Bureau of Immigration
SSP Accreditation
No.AFF-06-135